Wat is nodig voor snellere en betere projectcalculaties?

Wat is nodig voor snellere en betere projectcalculaties?

Bouwkosten stijgen, verkoopprijzen dalen, lazen we in een recent artikel.* Ook schreven we er al eerder over in deze blog. Bedrijven die in de bouw- en vastgoedsector werkzaam zijn zullen daarom nog meer nadruk moeten leggen op het maken van betrouwbare projectcalculaties. Het bijeenbrengen van actuele (accurate) bouwkosten is daarbij van steeds groter belang. Hoe gaat dat calculeren nu en kan het sneller en beter?

Calculatie uitdagingen vanuit de praktijk…

Een betrouwbare projectcalculatie maken is voor veel projectontwikkelaars uitdagend. Vaak omdat data in veel verschillende inkoop-, voorraad- en ERP-systemen zijn opgeslagen. Het gevolg is dat er veel handmatige handelingen nodig zijn (dus tijd) om data bij elkaar te brengen en calculaties uit te voeren. Bovendien wordt er op veel plekken nog gewerkt met allerlei losse Excel-lijsten, zeker in de opstartfase. Kloppen de prijzen daarin wel, kan iedereen daar voldoende bij en komen ze overeen met datgene wat in ERP- of andere systemen staat?

Wat is nodig voor snellere en betere projectcalculaties?

In feite heb je een soort ‘calculatie dirigent’ nodig. Daarbij zijn drie zaken van belang om snellere, maar vooral betere projectcalculaties kunnen maken:

1: een calculatiemodule om de stichtingskosten te berekenen

Ter beoordeling van de haalbaarheid van elk vastgoedproject is het van belang om een kosten-baten analyse te kunnen maken. Dat gebeurt door middel van het nauwkeurig berekenen van de stichtingskosten. Deze kosten zijn de som van alle kosten voor het oprichten of stichten van een bouwproject, zoals de aankoop van de bouwkavel, de bouw- en advieskosten, de leges, de rentes, de onvoorziene posten en nog veel meer. Maar er is meer nodig:

2: een cashflow module, voor tussentijdse calculaties

Als vastgoed projectontwikkelaar kan de cashflow onder druk komen te staan. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de projectplanning uitloopt en inkomsten pas op een later moment gerealiseerd worden? Of wat betekent het voor de liquiditeitspositie als grote hoeveelheden grond van verschillende projecten op hetzelfde moment moeten worden betaald? Tussentijds risico’s kunnen berekenen en scenario’s kunnen maken en aanpassen is waar het hier om gaat.

3: een liquiditeitsmodel

Ook is er een liquiditeitsmodel nodig die alle kosten van de (toekomstige) projecten, plus de normale kosten die je als vastgoedprojectontwikkelaar maakt, bijeen brengt. De algemene bedrijfsliquiditeit wordt op deze manier berekend, waardoor ook een beoordeling gemaakt kan worden of er in nieuwe projecten geïnvesteerd kan worden.

Meer bieden dan modules

HB Vastgoed 365 is voorzien van calculatie-, cashflow- en liquiditeitsmodules: vanzelfsprekend wat ons betreft. Belangrijker is namelijk dat al deze modules integreren met ERP- of andere systemen die al gebruikt worden. Dus geen handmatig gedoe meer als het om cijfers gaat. Het betekent ook dat calculatiemodellen beveiligd kunnen worden, zodat er uniformiteit van rekenwijze en data ontstaat en met de juiste waarden wordt gerekend. Een handige interface waarin gele cellen gemuteerd kunnen worden en witte cellen niet, is daar slechts een voorbeeld van.

*Gebruikte bron: Gebiedsontwikkeling.nu


Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Wat is nodig voor snellere en betere projectcalculaties?' bekeken ook de onderstaande artikelen:

Scroll naar boven