Torenhoge nieuwbouwprijzen: 3 tips om bouwkosten te verlagen

Torenhoge nieuwbouwprijzen: 3 tips om bouwkosten te verlagen en een oproep

Schrik niet. Tussen 2015 en eind 2022 zijn de prijzen van nieuwbouw koopwoningen met bijna negentig procent gestegen! We lazen het recent in een artikel van het CBS*. En dan is er nog iets. Het prijsverschil tussen nieuwbouwwoningen en bestaande woningen wordt steeds groter. Het is opgelopen tot zo’n € 86.000 volgens Vastgoed Actueel**. Daarom geef ik mijn drie tips om de bouwkosten terug te dringen. 

Tip 1: voorkom overschotten van bouwmaterialen

Woningbouwprojecten kunnen veel hoger uitvallen als er sprake is van onnauwkeurige berekeningen van de hoeveelheid bouwmaterialen. Te veel restmateriaal kan het gevolg zijn en zelfs de financiële gezondheid van het bouwbedrijf in gevaar brengen. Alles wat niet gebruikt wordt moet bovendien op een duurzame manier worden afgevoerd, waar steeds meer kosten mee gemoeid zijn. 

Tip 2: zorg voor correcte tijdsinschattingen

Onjuiste tijdsinschattingen voor bepaalde fasen van een project kunnen leiden tot vertragingen. Bijvoorbeeld, als de tijd die nodig is voor het verkrijgen van vergunningen of voor het uitharden van beton verkeerd wordt ingeschat, kan dit het hele project vertragen. Dit kan op zijn beurt extra kosten met zich meebrengen en de planning van andere betrokken partijen verstoren. 

Tip 3: bewaak en beheers de bouwkosten continue

Stel een gedetailleerd budget op en houd dit nauwlettend in de gaten gedurende het hele bouwproces. Belangrijk daarbij is dat je tijdig mogelijke kostenoverschrijdingen kunt identificeren om corrigerende maatregelen te kunnen nemen voordat de kosten boven budget geraken.

Graag vertellen we hoe we je kunnen helpen met deze drie gegeven tips. Neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op. 

De impact van verkeerde cijfers is groot

Een belangrijke reden dat nieuwbouwhuizen duurder geworden zijn heeft natuurlijk ook met stijgende bouwkosten te maken. Daarom is kostenbesparing (waar het maar mogelijk is) van groot belang. Ken je de cijfers onvoldoende dan kan de impact zijn dat er (nog) meer nieuwbouwhuizen langdurig leegstaan, omdat er te weinig mensen zijn die zich nieuwbouw kunnen veroorloven.

Tot slot

Welke mogelijkheden zie jij om de nieuwbouwkosten terug te dringen? Ik ga er graag met je over in gesprek. Ook ik had namelijk de ervaring dat bestaande bouw veel aantrekkelijker is op dit moment. Je kunt er meer over teruglezen in deze blog.  

Het lijkt mij interessant om een gezamenlijk de discussie hierover te starten en vooral van elkaar te leren. Misschien kunnen bouwkosten wel worden teruggebracht door meer lokaal in te kopen en daarmee de transportkosten te beperken. Klopt hetgeen wat gebouwd wordt wel met de wensen van nieuwe bewoners? Vinex wijken of tiny houses?  

Kortom, wij kunnen aan de kostenkant veel betekenen, maar ik ben benieuwd welke ideeën er nog meer zijn om de prijs van nieuwbouwhuizen goedkoper te maken. Volgens mij is het hard nodig… 

Alfred van Duren


*Gebruikte bron: CBS

**Gebruikte bron: Vastgoed Actueel


Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Torenhoge nieuwbouwprijzen: 3 tips om bouwkosten te verlagen en een oproep' bekeken ook de onderstaande artikelen:

Scroll naar boven