Bouw- en vastgoedprojecten: kunnen voorspellen zoals het KNMI

Bouw- en vastgoedprojecten: kunnen voorspellen zoals het KNMI

In de wereld van de bouw en vastgoedontwikkeling is het van cruciaal belang om projecten net zo goed te kunnen voorspellen als het weer. Het vermogen om te anticiperen op mogelijke obstakels en financiële schade te voorkomen, is essentieel: je moet gewaarschuwd zijn! Ik ben ervan overtuigd dat dit mogelijk is. Maar laten we eerst eens kijken naar mijn eigen ervaringen: 

De realiteit van eindeloos lange vergaderingen

Als voormalig CFO en controller van meerdere bouwbedrijven en vastgoedontwikkelaars heb ik zelf ervaren hoe elke maandagochtend tussen 09:00 uur en 10:00 uur werd besteed aan vergaderingen over alle lopende projecten. Het bleek voor het team vaak een uitdaging om alleen al de juiste bespreekdocumenten te hebben: verschillende versies, verouderde data, met misverstanden en tijdverspilling tot gevolg waren aan de orde van de dag. Er waren zelfs projectlijsten in Excel met 255 rijen en 48 kolommen die handmatig moesten worden bijgewerkt, waardoor er onvermijdelijk fouten in kwamen. Het is achteraf gezien logisch dat deze vergaderingen vaak uitliepen tot bijna lunchtijd. Niemand begreep die lange lijsten. 

“Veel rapportagetools blijven beperkt tot het registeren van gegevens, maar wat managers nodig hebben zijn correcte en actuele analyses om razendsnel beslissingen te kunnen nemen. Ze hebben tegenwoordig voorspelbaarheid nodig, op welk gebied dan ook”, vertelde ik al eerder in deze blog. 

De urgentie van meer inzicht

Ik ben van mening dat bouwbedrijven en vastgoedontwikkelaars door externe omstandigheden soms zeer snel moeten kunnen bijsturen om te voorkomen dat ze in ernstige (financiële) problemen kunnen komen. Vorig jaar sprak ik op de Provada, de grootste vastgoedbeurs van Nederland, met enkele makelaars die al vroeg beseften dat de vastgoedsector zwaar weer te wachten stond. En hun voorspellingen kwamen uit.

Mega-veranderingen in de vastgoedsector

De periode tussen februari en mei 2022 bracht grote veranderingen met zich mee. De rente steeg in zeer korte tijd aanzienlijk, er brak oorlog uit in Oekraïne en er ontstonden tekorten aan bouwmaterialen. Ook de voorgenomen regulering van de middenhuur, van Hugo de Jonge, had een enorme negatieve invloed op het verwachte rendement van de eindbeleggers. Het gevolg was dat veel buitenlandse vastgoedbeleggers besloten Nederland per direct te verlaten. 

Donkere wolken van wet- en regelgeving

Dit zijn enkele voorbeelden uit de media die benadrukken waarom de overheid niet bijdraagt aan een gezond bouwklimaat: 

  • De kritiek op maatregelen middenhuur zwelt aan heb ik gelezen in dit artikel van Vastgoedactueel.nl
  • Woningen mogen straks niet meer aan iedereen worden verkocht heb ik gelezen in dit artikel van het AD: Huis mag niet meer aan iedereen worden verkocht | Instagram | AD.nl
  • Door het schrappen van de stikstofvrijstelling zijn er vertragingen ontstaan bij alle nieuwbouwprojecten, valt te lezen bij de NOS.
  • Maar ook de bouw van wegen, spoorwegen, kanalen, bedrijfspanden en de versterking van netwerken worden belemmerd, volgens een artikel van Cobouw.

En dan hebben we nog te maken met financiële tekorten bij diverse overheidsorganisaties.

Zelf ervaar ik nog een ander probleem: vastgelopen uitvoeringsorganisaties van de overheid, onvoldoende financiële middelen bij gemeenten om de grondprijzen of gebiedsbijdragen te verlagen of om überhaupt hun wettelijke taken uit te voeren. Zo hebben diverse uitvoeringsorganisaties in Nederland wettelijke taken bij nieuwbouwontwikkeling. Denk aan de aanleg van infrastructuur voor wegen, riolering en netwerken. Helaas hebben ze vaak onvoldoende financiële middelen om aan de huidige (duurzaamheids) ambities van gemeenten en het rijk te kunnen voldoen. Wettelijke taken kunnen daardoor niet worden uitgevoerd en essentiële processen worden verstoord. Met als gevolg dat projecten stilvallen.  

Hugo de Jonge wil tot 2030 maar liefst 900.000 woningen bouwen. De enige manier om dit te realiseren is dat er een serieus bedrag beschikbaar moeten komen voor de woningbouw van woningbouwcorporaties. Provincies, gemeenten en uitvoeringsorganisaties zullen minimaal 200 tot 300 miljard euro moeten investeren. (@Hugo de Jonge, bij deze een oproep!)  

De droomvergadering: effectief bijsturen

Mijn conclusie tot slot: we moeten afstappen van vergaderingen waarin het complex is om de juiste data op tafel te hebben. De toekomst heeft een werkwijze nodig waarbij correcte en actuele data vanzelfsprekend is en aan de basis liggen van de – onvermijdelijke – complexe besluitvorming. Hierdoor zijn vastgoedontwikkelaar en bouwondernemingen wendbaar, adaptief en verkleinen ze (financiële) risico’s. 

Neem contact met mij op, want ik vertel graag meer over hoe software helpt om de actuele feiten veel sneller en veel betrouwbaarder naar boven te halen. Zodat jouw projectvergaderingen gewoon om 10:00 uur kunnen eindigen en jullie je organisatie en projecten op tijd kunnen bijsturen bij veranderende omstandigheden.

 Thomas Werkhoven


Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Bouw- en vastgoedprojecten: kunnen voorspellen zoals het KNMI' bekeken ook de onderstaande artikelen:

Scroll naar boven