De verkeerde informatievoorziening op vastgoedprojecten...

De impact van verkeerde informatievoorziening op vastgoedprojecten

Een ingestorte brandtrap of trappenhuis, instabiele funderingen, ofonveilige situaties met elektrische en mechanische systemen. Dit soort situaties zijn de ergste nachtmerrie voor een vastgoed projectontwikkelaar, die je beter maar kunt voorkomen. Hoe? Dat lees je aan het einde van dit artikel, maar laten we eerst eens kijken naar de impact van verkeerde informatievoorziening:

Reputatieschade

In de inleiding benoemden we al dat onvoldoende kwaliteit leidt tot onveilige situaties. Daarom heeft de overheid de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingesteld, om bouwbedrijven en vastgoedontwikkelaars de kwaliteit van hun werk beter te laten controleren. Maar bouwen is en blijft mensenwerk. Bij fouten, die veelal voortkomen uit verkeerde informatievoorziening, zullen vastgoedinvesteerders bij een volgend project eerst twee keer nadenken, of mogelijk zelfs afhaken.

Kostenoverschrijdingen

Door verkeerde informatie ontstaan fouten in de begroting. Er moet bijvoorbeeld een nieuw ontwerp of plan gemaakt worden, omdat datgene wat beschreven staat op technisch vlak niet correct is. Dat resulteert in onverwachte kosten. Door de vaak stijgende prijzen en schaarste van bouwmaterialen kan de impact enorm zijn.

Vertragingen

Plotseling was er een specialist nodig binnen het vastgoedproject, die vanwege de verkeerde informatievoorziening niet voorzien was. De uitdaging? Hij/zij is pas over enkele maanden beschikbaar. In tijden van arbeidskrapte is het geen ondenkbaar scenario dat agenda’s vol zitten. In het ergste geval is deze persoon zelfs niet vindbaar. Valt er één noodzakelijke schakel weg, dan loopt het hele vastgoedproject vertraging op. Daarom moet alle informatie bij de start van het project al volledig kloppend zijn om op tijd te anticiperen.

Juridische impact

Verkeerde informatievoorziening zorgt niet alleen voor moeizame discussies met vastgoedinvesteerders. Ook als de informatievoorziening aan kopers niet accuraat is dan kan dit leiden tot meerdere rechtszaken en uitbetalingen van schadevergoedingen. Als bewoners zich verenigen ontstaat in veel gevallen een sneeuwbaleffect.

Hoe je de impact van verkeerde informatievoorziening voorkomt?

Dat wordt uitgelegd door Thomas Werkhoven, die al geruime tijd werkzaam is in de bouwsector en tegenwoordig Managing Consultant van Exsion is. Hij zegt er onder andere het volgende over: “Om accurate beslissingen te nemen moet de bias (vooroordelen) eruit en de sturingsinformatie voor 100% kloppen om de juiste beslissingen te nemen.” Dat het mogelijk is om voorspelbaarheid in de informatievoorziening te realiseren, op welk gebied dan ook, lees je terug in deze blog.

Tot slot

Als je hulp nodig hebt om ervoor te zorgen dat de informatie die wordt verstrekt, nauwkeurig en betrouwbaar is (gedurende het hele project) en dat deze regelmatig wordt bijgewerkt om te voldoen aan de veranderende omstandigheden, neem dan contact met ons op.


Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'De impact van verkeerde informatievoorziening op vastgoedprojecten' bekeken ook de onderstaande artikelen:

Scroll naar boven