Het actuele dilemma in de vastgoedsector

Het actuele dilemma in de vastgoedsector

In Nederland moeten er tot en met 2030 ruim 900.000 woningen gebouwd worden. Daarbij is sprake van een sterke verduurzamingstrend waarbij woningen steeds vaker gasvrij worden opgeleverd. Nieuwe woningen worden voorzien van zonnepanelen of warmtepompen. Een prima ontwikkeling, die voor ons allemaal een schonere wereld oplevert. Het is goed nieuws voor de vastgoedsector dat er een grote en langdurige vraag naar woningen is. Toch is er sprake van een dilemma:

De enorme vraag versus een onvoorspelbare wereld

Er zijn veel onzekerheden tijdens het uitvoeren van vastgoedprojecten. Arbeidsschaarste is er daar een van. Maar gelukkig wordt op veel plekken deze schaarste bestreden door de inzet van arbeidsmigranten, statushouders of zij-instromers. Ook wordt er van alles aan gedaan om de bouwsector aantrekkelijker te maken voor de jongere generatie. MBO studenten worden bijvoorbeeld gezien als ‘vernieuwers van de toekomst’, wat je hier kunt teruglezen. Dat heeft een positief effect, want het aantal mbo’ers in de bouw neemt de laatste jaren weer toe. Onze voorspelling is dat het voor wat betreft de factor arbeid mogelijk moet zijn om de bouwdoelen te behalen. Hoewel er nog een lange weg te gaan is. Er zijn echter twee grotere onvoorspelbaarheden:

Fluctuerende prijzen en schaarste van materialen

We schreven er al eerder over in deze blog. De kosten van vastgoedprojecten kunnen de spuitgaten uitlopen, vaak veroorzaakt door schaarste: de beschikbaarheid van materialen is onvoorspelbaar geworden. Daardoor zal er vaker uitgeweken moeten worden naar alternatieven van andere leveranciers. Bovendien is er nog iets wat een sterke invloed heeft op het wel of niet behalen van rendement voor een vastgoed projectontwikkelaar: de energieprijs!

‘De hele bouw is een CO2-bom’, was de titel van een recent artikel van de Cobouw. De noodzaak om duurzamer te bouwen levert ook nieuwe leveranciersrelaties op. Deze kosten moeten vervolgens wel in de vastgoedprojecten op een efficiënte manier worden doorberekend. Calculeren wordt er niet eenvoudiger door.

Alleen op interne zaken kun je grip hebben

Genoemde externe factoren zijn moeilijk te veranderen. Waar je wel invloed op hebt is het managen van de calculatie, zowel tijdens de voorbereidings- als uitvoeringsfase van het project. Belangrijk daarbij is dat er gebruik wordt gemaakt van een flexibel calculatiesysteem, waarin alle componenten voor het ontwikkelen van vastgoed en leveranciers zijn opgenomen. Daarin zijn op een eenvoudige manier alle prijzen vastgelegd, maar ze kunnen ook snel worden aangepast. De commerciële calculatie heeft immers een steeds kortere tijdsduur, waardoor er rendement risico’s kunnen ontstaan. Je moet mee kunnen bewegen op het juiste moment. Zeker nu.

Risicomanagement als strategie

Is het rendabel om dit vastgoedproject uit te voeren? Dat is de basisvraag waar elk vastgoedproject mee begint. Het vroegtijdig kunnen berekenen en het op tijd signaleren van afwijkingen is de enige manier om koers te houden, is onze conclusie. Risico’s volledig uitsluiten dat heeft nooit gekund. Zeker niet in de vastgoedsector. Wat wel kan is meer grip krijgen op datgene wat er dagelijks om je heen gebeurt.

Herken je het beschreven dilemma?

We helpen graag om er delen van weg te nemen. Neem contact met ons op als je er eens over door wilt praten.

Telefoonnummer (+31) 182 580411 of e-mail office@hbsoftware.nl


Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Het actuele dilemma in de vastgoedsector' bekeken ook de onderstaande artikelen:

Scroll naar boven