Wat kan HB Vastgoed?

Wat is er mogelijk met onze calculatiemodellen?

Haalbaarheid van vastgoedprojecten

Met onze calculatiemodellen kun je op eenvoudige wijze snel en accuraat de haalbaarheid van vastgoedprojecten bepalen, waardoor je beslissing om al dan niet te investeren altijd weloverwogen is.
Ook kun je snel en eenvoudig een eerste initiatief of een uitgebreide haalbaarheid berekenen.

Consistente calculatie

De modellen zijn opgezet in Excel en maken gebruik van een hoofdmodel, waardoor de calculatie consistent is, vrij is van fouten en beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik. De calculatiemodellen kunnen automatisch worden ingelezen in de projectadministratie. Met HB Vastgoed is het op de voet volgen, bewaken en bijsturen van vastgoedprojecten ieen fluitje van een cent.

Configureerbare calculatiemodellen

Met het cashflowmodel kun je per afzonderlijk project heel eenvoudig geldstromen prognosticeren, daarbij rekening houdend met de werkelijke kosten en opbrengsten. Daarnaast kun je de liquiditeit van een organisatie of overkoepelend geheel van organisaties bepalen.

Calculatiemodellen

HB Software biedt je de volgende calculatiemodellen:

  • StichtingsKostenOpzet (StiKo, Sko)
  • projectcashflow

Dynamische en creatieve projectadministratie

HB Vastgoed is ontworpen vanuit een ontwikkelingsgedachte. Het biedt ontwikkelaars de mogelijkheid om dynamisch of creatief met projecten om te gaan en een houvast voor administratieve medewerkers, dankzij de consistente en vaste opzet. De uitgebreide projectadministratie van HB Vastgoed bevat vele functionaliteiten, onder meer hoofd- en deelprojecten, begroting, budgettering, opdrachten en verplichtingen, prognoses en realisatie. Het verloop van projecten wordt inzichtelijk getoond door middel van ijkpunten (mijlpalen), fases en statussen.

Geïntegreerde HB Vastgoed-modellen 

Hoe werken de calculatiemodellen, HB Vastgoed en Exsion Reporting samen?

StichtingsKostenOpzet

Vertrekpunt is de StichtingsKostenOpzet (StiKo), waarmee een project gecalculeerd kan worden. Via een koppeling met HB Vastgoed kunnen de begroting en het budget ingelezen worden in de ERP-omgeving. Veel  van onze klanten werken met beveiligde Excel-werkbladen, welke voorzien zijn van een generieke hoofdopzet.

Cashflowmodel

Door het gebruik van het cashflowmodel kan nauwkeurig bepaald worden wanneer de verwachte cash in en cash out plaatsvindt. Hierbij wordt rekening gehouden met reeds geboekte kosten en opbrengsten. Door het gebruik van Exsion Reporting is dit overzicht altijd up-to-date en met één muisklik bij te werken.

Liquiditeitsmodel

Met het liquiditeitsmodel kan de gehele liquiditeit op bedrijfsniveau (afzonderlijk of als overkoepelend geheel) gepresenteerd worden. Hiermee worden naast de OHW-standen van projecten ook overige mutaties vanuit debiteuren- en/of crediteurenadministraties meegenomen.

Buiten deze rekenmodellen om kun je met Exsion Reporting op verschillende manieren gegevens ontsluiten en eenvoudig (project)overzichten creëren.

Voorbeeld van HB Vastgoed in de praktijk

BLAUW GROEN HBSoftware_TheEdge_3.25-exsion-1600px

Een klein nieuwbouwproject

Een voorbeeld van HB Vastgoed in de praktijk: stel je bent een vastgoedontwikkelaar en bezig met het opzetten van een kleinschalig woningbouwproject van 4 nieuwbouwwoningen. Je wilt weten hoeveel je aan het project kunt verdienen en wat het verloop van de cashflow is, in verband met de mogelijke financiering.
Bekijk praktijkvoorbeeld

Scroll naar boven