Kopersadministratie

Voor het vastleggen van bouwnummers, kopers en facturering.

Alles in één administratie

Er kunnen bouwnummers worden vastgelegd met verkoopprijzen. Aan de hand van termijnschema’s worden deze bedragen verdeeld op de bouwnummerkaart over de te factureren termijnen zoals transport, koperstermijnen, meer- en/of minderwerk, aanvullende kosten en renteberekeningen.
Deze termijnen kunnen automatisch gefactureerd worden op het moment dat ze vervallen zijn. Tevens kunnen op de bouwnummerkaart gegevens vastgelegd worden met betrekking tot de oplevering, of kenmerken zoals GO, BVO, indexnummers, bouwlagen etc.

Overzicht op projectkaart

Op de projectkaart worden het aantal bouwnummers, aantal verkocht, aantal getransporteerd etc. eveneens bijgehouden, voor een compleet overzicht van de stand van zaken van een project.

Voortaan ook een goede kopersadministratie?

Wil je een compleet overzicht van de stand van zaken van een project.

Meer features en voordelen van HB Vastgoed

Meer features en voordelen naast goede projectadminstratie van HB Vastgoed waar we je mee kunnen helpen:

Budgetbewaking kostensoort en fase

Bewaking van het te besteden budget per kostensoort en fase.
Info Budgetbewaking kostensoort en fase

Overhevelen naar een andere entiteit

Overhevelen van een project naar een andere entiteit.
Info Overhevelen naar een andere entiteit

Projectprognose en projectanalyse

Per project altijd een onbeperkt aantal prognoses maken.
Info Projectprognose en projectanalyse

Scroll naar boven