Splitsen van projecten

Splitsen van een project in hoofd- en deelprojecten.

Splitsen in hoofd- en deelprojecten

Het kan voorkomen, om welke reden dan ook, dat een project gesplitst dient te worden. Met behulp van deze functionaliteit is dat eenvoudig te realiseren. Aan de hand van verdeelsleutels (een algemene verdeelsleutel en/of verdeelsleutels per kostensoort) op het hoofdproject, kunnen budgetten, begrotingen, opdrachten en realisatie verdeeld worden over de deelprojecten. Deze verdeelsleutels kunnen ook gebruikt worden bij het aanmaken van opdrachten en het boeken van memoriaalposten en inkoopfacturen.

Voortaan ook een goede kopersadministratie?

Wil je projecten goed kunnen splitsen en overzicht bewaren?

Meer features en voordelen van HB Vastgoed

Naast goede projectsplitsing biedt HB Vastgoed je nog meer features en voordelen die jou kunnen helpen.

Overhevelen naar een andere entiteit

Overhevelen van een project naar een andere entiteit.
Info Overhevelen naar een andere entiteit

Overzicht per project

Alle projecttransacties en activiteiten overzichtelijk.
Info Overzicht per project

Budgetbewaking kostensoort en fase

Bewaking van het te besteden budget per kostensoort en fase.
Info Budgetbewaking kostensoort en fase

Scroll naar boven