Een actuele update over de bouwsector in Nederland

Een actuele update over de bouwsector in Nederland

Recent lazen we een artikel* waarin ceo Job Dura van bouwonderneming Dura Vermeer waarschuwt dat de bouw niet gaat inzakken, maar gaat instorten. Terwijl de overheid 100.000 woningen erbij wil tot 2030. Wie krijgt er gelijk? Gaan de ambitieuze plannen, waar minister Hugo de Jonge, Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening verantwoordelijk voor is, ook lukken? We gingen eens op nader onderzoek uit. Deze 7 actuele knelpunten nemen we waar in de bouwsector:

1: de stikstofregels

De stikstofcrisis heeft geleid tot strengere milieuregels en vergunningseisen voor bouwprojecten. Bovendien blijkt stikstofvrij bouwen geen gemakkelijke opgave te zijn voor de bouwsector. Lees vooral ook punt knelpunt 7 over de haalbaarheid van het uitvoeren van wet- en regelgeving.

2: stijgende rente

Door de stijgende rente wordt het voor investeerders minder aantrekkelijk om te gaan bouwen. Ook blijven huizen voor een groot aantal huishoudens daardoor te duur. Zelfs met twee inkomens blijft een eigen huis voor velen onbetaalbaar.

3: te weinig betaalbare bouwlocaties

Bouwgrond is duur, betaalbare bouwlocaties zijn schaars. Een voorbeeld wat we vonden na wat googelen: “Corporaties staan klaar om tenminste 2/3 betaalbare woningen te bouwen in de Metropool Regio Amsterdam, maar hebben daarvoor wel bouwlocaties nodig.” Deze zorg valt letterlijk terug te lezen in dit artikel.

4: tekorten op het gebied van arbeid en materialen

Een andere factor is het schrijnende tekort aan bouwmaterialen en goed gekwalificeerd personeel, wat de kosten en levertijden van vastgoedprojecten verhoogt. Dat tekorten grote opgaven van deze tijd nekken, is onder andere terug te lezen in ditartikel van Vastgoed Journaal.

5: de trage afhandeling van bouwvergunningen

De afhandeling van bouwvergunningen kan lang duren. Niet alleen door het gebrek aan capactiteit van ambtenaren bij gemeenten, maar ook door het indienen van bezwaarschriften van burgers. De zaken die voor de rechtbank moeten verschijnen kunnen ook niet rekenen op een snelle afhandeling. Ook rechtbanken kennen helaas achterstanden.

6: de krimp van het aantal afgegeven afbouwcertificaten

Het aantal afgegeven afbouwcerficaten, die noodzakelijk zijn voor het bouwen van nieuwbouwhuizen, ligt 20% lager dan vorig jaar volgens rtl nieuws**.

7: risico’s die duurzame inititatieven met zich meedragen

Tot slot zijn zeer veel bouwbedrijven zich er bewust van dat er met meer elektische apparaten gewerkt moet gaan worden om de stikstof uitstoot te beperken. Alleen doet een ander probleem zich voor: er is nu al een te zware belasting op het elektriciteitsnetwerk, het stroomnetwerk is overvol. Een elektrisch apparaat ontbreekt het dan aan duurzame brandstof. En ook aan de zijde van energie- en infrastructuur zijn mensen schaars die de infrastructuur om te kunnen bouwen moeten bouwen. Een visuele cirkel dus…

We deden een poll op LinkedIn

Dit zijn de resultaten:

Wat is jouw conclusie?

We zijn altijd nieuwsgierig naar jouw mening. Mogelijk dat je ook suggesties hebt om de bouwsector voor onderdak voor ons allemaal te laten zorgen. In de tussentijd blijven wij ervoor zorgen dat vastgoedprojecten van begin tot eind op het gebied van financiën en planning digitaal beheerd kunnen worden. Kosten besparen, waar mogelijk, is wat ons daarbij drijft. Dan blijft er meer geld over om te bouwen…

Gebruikte bronnen:

* fd en **rtl nieuws


Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Een actuele update over de bouwsector in Nederland' bekeken ook de onderstaande artikelen:

Scroll naar boven