Wat is verschil tussen stichtingskosten of bouwkosten

Funderingskosten betekenen wel iets anders dan bouwkosten. Funderingskosten en bouwkosten zijn dan ook geen synoniemen van elkaar.

Bouwkosten zijn alle kosten die nodig zijn om een gebouw daadwerkelijk te bouwen. Dit kan gebeuren aan de hand van bestekken en technische tekeningen. De bouwkosten kunnen op verschillende momenten worden bepaald en zijn afhankelijk van het stadium waarin het project zich bevindt. De kosten van de bouwgrond, vergoedingen, rentekosten enzovoort kunnen hierbij buiten beschouwing blijven.

De stichtingskosten een algemeen beeld van de kosten van een bouwproject. De stichtingskosten omvatten ook de bouwkosten.

Scroll naar boven