Eenvoudig rapporten maken

Met behulp van onze rapportagetool Exsion Reporting kun je heel eenvoudig rapporten maken.

Eenvoudige rapportages maken

In BC zijn een aantal standaardrapporten beschikbaar, maar over het algemeen willen onze klanten toch eigen overzichten. Hiervoor is onze rapportagetool Exsion te gebruiken. Alle gegevens die zich in het systeem bevinden kunnen op eenvoudige wijze gerapporteerd worden met behulp van deze tool en Excel.
Kijk voor meer informatie op de website van Exsion (www.exsion365.com).

Voortaan ook snel en eenvoudig rapportages maken?

Wil je op eenvoudige wijze rapporteren met behulp van deze tool en Excel? Neem contact op of vraag vrijblijvend onze demo aan.

Meer features en voordelen van HB Vastgoed

Lees meer features en voordelen van HB Vastgoed waar we je mee kunnen helpen:

Overzicht per project

Alle projecttransacties en activiteiten overzichtelijk.
Info Overzicht per project

Overhevelen naar een andere entiteit

Overhevelen van een project naar een andere entiteit.
Info Overhevelen naar een andere entiteit

Projectprognose en projectanalyse

Per project altijd een onbeperkt aantal prognoses maken.
Info Projectprognose en projectanalyse

Budgetbewaking kostensoort en fase

Bewaking van het te besteden budget per kostensoort en fase.
Info Budgetbewaking kostensoort en fase

Scroll naar boven